Contact

Coördinatoren gehoorzaamheid:

Per mail: Suzy Boeijmeer en Marian van der Lugt e-mail: kcroermondechteo@gmail.com
Suzy Boeijmeer tel: 046-4859487 tussen 16.00 en 18.00 uur
Marian vd Lugt tel: 0475-481106

Algemene vragen en vragen over KK1 kunt u stellen aan ons secretariaat (bij voorkeur per mail):
Joyce van Lienden-Lowis
Rothenbacherweg 1a
6063 NJ Vlodrop
06-51598672
info@kcroermondecht.nl

DUS NIET VOOR CURSUSSEN!

Informatie over cursussen kcroermondechteo@gmail.com

Ledenadministratie / privacy
Petra Keulers
E-mail: ledenadministratie@kcroermondecht.nl


Voor informatie behendigheidcursussen

Marian van der Lugt
Tel: 0475-481106
E-mail: behendigheid@kcroermondecht.nl (Coördinator behendigheid)

Voor informatie ringtraining
Alfons Simons
Tel: 0475-485792
E-mail: ringtraining@kcroermondecht.nl
Coördinator ringtraining

Penningmeester

Suzy Boeijmeer
Koningstraat 35
6121 HS Born
E-mail: boeijmeer@kpnplanet.nl
Penningmeester & Coördinator gehoorzaamheid
Kantine/Terreinbeheer/Cursussen
Informatie cursussen 16.00-18.00 046-4859487
kcroermondechteo@gmail.com

 

 

Bankgegevens
SNS Bank
IBAN: NL51SNSB0865238561 tnv KC Roermond-Echt e.o. te Born
BIC: SNSBNL2A
KvK  Midden Limburg  verenigingsnummer 40176100