Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de ledenadministratie van de vereniging de schriftelijke aanmelding voor akkoord heeft bevestigd door middel van een lidmaatschapskaart en aan de vereiste verplichting van contributiebetaling is voldaan.

Bij niet toelating als lid door het algemeen bestuur en daarmede ook geen inschrijving in het ledenregister, zal de reeds betaalde contributie en inschrijfgeld worden gerestitueerd verminderd met de administratiekosten.  Bij niet toelating als lid kan een beroep gedaan worden op de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.

Lidmaatschapskosten KC Roermond-Echt per KALENDERJAAR dus van 1 januari t/m 31 december ongeacht het moment van inschrijven.
Lidmaatschap: € 17,50 (altijd verplicht)

gezinslidmaatschap: € 8,50 (verplicht indien een gezinslid actief deelneemt aan de cursussen, trainingen, lezingen en andere activiteiten). Maar mag ook lid worden om club te ondersteunen.
Administratiekosten (voor een nieuw lidmaatschap eenmalig): €3,- vermeerderd met de kosten voor het hoofdlidmaatschap per jaar: €17,50.
(let op, bent u te laat met betalen (voor maart van het nieuwe kalenderjaar) dan zullen er weer administratiekosten in rekening worden gebracht als u weer lid wordt en zal uw lidmaatschap niet doorlopend zijn. Dit heeft consequenties voor de opbouw van uw jubileum jaren.)

BELANGRIJK!
Per LIDMAATSCHAP mogen van hetzelfde gezin 2 honden met dezelfde handler/baas  deelnemen aan een van onze cursussen of workshops. Voor ieder volgend ingeschreven hond van hetzelfde gezin moet er een gezinslidmaatschap bij worden genomen. Neemt iemand anders van het gezin deel aan een cursus dan moet ook een gezinslidmaatschap worden betaald. Ongeacht het aantal honden van het gezin.

DUS: komt er een gezin dat zich voor de diverse cursussen en workshop inschrijft met DRIE honden dan moet er minimaal 1 lidmaatschap en 1 gezinslid zijn.

Bij deelname aan een cursus of workshop dient u in het jaar dat de cursus wordt gevolgd lid te zijn van de club.

Mensen die zich inschrijven voor een tussentijdse cursus in welke in december start zal het lidmaatschap tevens voor het kalenderjaar erop volgend zijn.

 

Lidmaatschap is per 1 oktober 2016 verplicht voor ALLE deelnemers die zich inschrijven voor een (tussentijdse) cursus of een workshop.

Voordelen lidmaatschap:

  • Regelmatig ontvangen van digitale clubblad
  • Op de hoogte gehouden worden van activiteiten van de club
  • Gratis deelname OF deelname tegen sterk gereduceerd tarief aan vele activiteiten/ lezingen en workshops die de KC organiseert per jaar voor haar leden

Schrijf je nu direct in!