Tarievenlijst

Algemene cursussen:
o 60 euro

(pup en puber 10 lessen, andere cursussen 12 lessen)

Workshops:
aantal lessen en prijs staat bij de workshop

Ringtraining
Per seizoen:
o Voorjaar 20 euro
o Najaar 20 euro

Kynologische kennis 1 en 2   20 lessen – contant te voldoen bij de eerste les (opgave is bindend)
o 150 euro leden

 

Lidmaatschap is per 1 oktober 2016 verplicht voor ALLE deelnemers die zich inschrijven voor een (tussentijdse) cursus of een workshop. (voor de opleiding Kynologische Kennis is lidmaatschap niet verplicht).

Lidmaatschapskosten KC Roermond-Echt per kalender jaar (1 januari t/m 31 december):
Hoofdlidmaatschap: € 17,50
Administratiekosten (voor een nieuw lidmaatschap eenmalig):
€3,- vermeerderd met de kosten voor het hoofdlidmaatschap per jaar: €17,50.
Kosten gezinslid per jaar: €8,50 (alleen nodig indien dit gezinslid actief deelneemt aan de cursussen, trainingen en andere activiteiten)