Kynologen kennis 2

De cursus KK2 is gedeeltelijk een uitbreiding van de stof van de cursus KK1, en gedeeltelijk nieuwe stof. Deze cursus is van belang voor alle liefhebbers van de kynologie, die een compleet beeld willen hebben van de hond in al zijn facetten. De cursus kan in principe door iedereen gevolgd worden, maar het examen staat alleen open voor mensen die geslaagd zijn voor het diploma KK1. De mondeling examens worden afgenomen bij de Raad van Beheer in Amsterdam. Deze opleiding biedt toegang tot de opleiding Exterieur & Beweging.

Inhoud cursus KK 2: 
cytologie (cellenleer); anatomie; fysiologie; uitbreiding erfelijkheidsleer; bewegingsleer; embryologie; reglementen omtrent het ambt van keurmeester en de gang van zake op de verschillende exposities. Voor meer informatie kunt U terecht bij het secretariaat.
Na de cursus Kynologische Kennis 2 kunt u verdergaan met Exterieur & Beweging mits u in het bezit bent van het diploma KK2.

Cursusopzet: 
De cursus bestaat uit 15 lessen en  wordt gegeven op woensdagavond in ons clubgebouw aan de Bandertlaan te Echt.
De cursus wordt bij voldoende belangstelling tweejaarlijks gegeven en start dan in februari/ maart. Een cursusavond duurt van 20.00 tot 22.00 uur, onderbroken door een korte pauze. De kosten van de KK2 opleiding bedragen 150 euro exclusief boeken en examengeld.

Docenten: 
Onze KK2 docenten  zijn reeds vele jaren binnen de kynologie actief op het gebied van exterieur en gehoorzaamheid: Carla Dusseldorf, Jos Roberts, Hans Schnock, Alfons Simons, Carine Stuurman