Bent u al lid? Klik dan hier om nu in te loggen.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de ledenadministratie van de vereniging de schriftelijke aanmelding voor akkoord heeft bevestigd door middel van een lidmaatschapskaart en aan de vereiste verplichting van contributiebetaling is voldaan.

Bij niet toelating als lid door het algemeen bestuur en daarmede ook geen inschrijving in het ledenregister, zal de reeds betaalde contributie en inschrijfgeld worden gerestitueerd verminderd met de administratiekosten.  Bij niet toelating als lid kan een beroep gedaan worden op de algemene ledenvergadering, die alsnog tot toelating kan besluiten.

Lidmaatschapskosten KC Roermond-Echt per KALENDERJAAR dus van 1 januari t/m 31 december.
Lidmaatschap: € 17,50
Administratiekosten (voor een nieuw lidmaatschap eenmalig): €3,- vermeerderd met de kosten voor het hoofdlidmaatschap per jaar: €17,50.
Kosten gezinslid per jaar: €8,50 (alleen nodig indien dit gezinslid actief deelneemt aan de cursussen, trainingen en andere activiteiten).

Bij deelname aan een cursus of workshop dient u in het jaar dat de cursus wordt gevolgd lid te zijn van de club.
DUS: u schrijft zich in november in voor een cursus in februari het jaar erop dan dient u in het jaar dat de cursus wordt gevolgd ook lid te zijn van onze club.

BELANGRIJK!
Per LIDMAATSCHAP (is op persoon en niet op de hond) mag 1 persoon de cursus of workshop volgen. Wil een ander iemand uit het (samenwonende) gezin ook een cursus of workshop volgen met dezelfde of een andere hond dan moet er een gezinslidmaatschap worden betaald. Er mogen 2 honden met handler/ baas deelnemen aan een van onze cursussen of workshops per hoofdlidmaatschap.

DUS: komt er een gezin dat zich voor de diverse cursussen en workshop inschrijft met DRIE honden dan moet er minimaal 1 lidmaatschap en 1 gezinslid zijn.
OF: hoofdlid loopt met hond bijv. gehoorzaamheid en partner/zoon/dochter (ouder dan 15 jaar) wil behendigheid/workshop doen dan moet er voor die persoon een gezinslidmaatschap worden betaald. Bij inschrijving voor een van onze cursussen heeft u uw lidmaatschapsnummer nodig, als u deze niet kan invullen op onze website dan is het niet mogelijk om u in te schrijven voor een cursus zonder lidmaatschap te betalen. Het lidmaatschapsnummer krijgt u na betaling en goedkeuring van onze ledenadministratie doorgemaild (hier kunnen enkele dagen tussen zitten).

Lidmaatschap is per 1 oktober 2016 verplicht voor ALLE deelnemers die zich inschrijven voor een (tussentijdse) cursus of een workshop.

Voordelen lidmaatschap:

  • Regelmatig ontvangen van digitale clubblad.
  • Op de hoogte gehouden worden van activiteiten van de vereniging.
  • Gratis deelname OF deelname tegen sterk gereduceerd tarief aan.
  • Activiteiten/ lezingen die de KC organiseert per jaar voor haar leden.

17.50

Veilig betalen met iDEAL